ออกมาทำงานอิสระ ก็สามารถทำประกันสังคม ตามมาตรา 39 ได้

โดยปกติของคนที่ทำงานแบบอิสระนั้น ทุกอย่างจะต้องจัดการเองหมด และไม่มีสวัสดิการอะไรให้อยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่เคยผ่านการเป็นพนักงานประจำมานั้น จะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และหากลาออกจากงานประจำแล้วและต้องการจะสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อก็สามารถทำได้

จากที่เคยเขียนเรื่องการขอรับเงินชดเชยคนว่างงาน ที่สำนักงานประกันสังคมเอาไว้ และหลังจากที่ลาออกจากงานประจำมาได้ 6 เดือน ถ้าหากต้องการต่อประกันสังคมด้วยตัวเองก็สามารถทำได้ แต่จะต้องเปลี่ยนจาก มาตรา 33 ไปเป็นมาตรา 39 แทน ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39

  1. เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
  2. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

ตอนที่ไปยื่นใบสมัครเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ปีที่แล้ว ลุ้นแทบแย่ว่าจะเกิน 6 เดือนไหม เพราะจำวันที่ลาออกจากงานประจำไม่ได้ โชคดียังไม่ครบ ขาดอีกแค่ไม่กี่วันเอง ไม่งั้นคงสมัครไมได่แล้ว แต่ที่ซวยก็คือวันที่ไปยื่นใบสมัครยังไปตรงกับวันสุดท้ายของการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งคนล้นสำนักงานประกันสังคมออกมาต่อแถวกันที่หน้าสำนักงานกันเลยทีเดียว ซึ่งเต็มไปด้วยเหล่าคุณป้า คุณยาย ขับรถเข้าไปก็ดันไม่มีที่จอดอีก แต่ก็ยังสมัครไปจนได้

ทีนี้มาเรื่องการจ่ายเงินสมทบที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคมเดือนละ 432 บาทต่อเดือน โดยคำนวณจากเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน) ซึ่งจะต้องชำระก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยชำระได้ตามธนาคารต่างๆ หรือไม่งั้นก็ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7/11 (แต่ครั้งแรกต้องไปชำระที่สำนักงานประกันสังคม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม