สำรวจสวนที่น่านเมื่อ 13 เม.ย. 2014 สวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน

บล็อกแรกของปีนี้ ขออัพเดทความคืบหน้าของสวนที่ปลูกเอาไว้ที่น่าน ที่ปลูกเอาไว้ก็มียางพารา ปาล์มน้ำมัน แล้วก็สักทอง ที่จริงรูปชุดนี้ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ 13 เมษายน 2014 แต่ก็ไม่ได้อัพขึ้นบล็อกซักที ไหนๆ วันนี้ก็ว่างแล้ว ก็เลยจัดการซะ

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมัน เริ่มปลูกตั้งแต่ ปี 2554 ช่วงน้ำท่วมใหญ อายุได้ 2 ปีครึ่ง

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมัน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมัน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมัน ข้างบนเป็นสวนยางพารา

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมัน ฝั่งซ้ายมือเป็นสวนสักทอง

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ต้นปาล์มน้ำมัน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ต้นปาล์มน้ำมัน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ต้นปาล์มน้ำมัน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ต้นปาล์มน้ำมัน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

กระท่อมหลังนี้ อายุเกิน 30 ปี แต่ก็ยังใช้งานได้ เป็นที่เก็บอุปกรณ์ทำเกษตร

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนยางพารา อายุ 3 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนยางพารา อายุ 3 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนยางพารา อายุ 3 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนยางพารา อายุ 3 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนยางพารา อายุ 3 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนสักทอง

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนสักทอง

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ตัวตุ่น เป็นปัญหาหลักของการปลูกต้นไม้ ต้องคอยดูตลอด ไม่งั้นต้นไม้ที่ปลูกไว้โดนกัดรากตายหมด

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนกฤษณา ที่ปลูกแทรกต้นมะขามหวาน ปลูกเอาไว้นานแล้ว แต่ไม่รู้จะขายยังไง

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนกฤษณา ที่ปลูกแทรกต้นมะขามหวาน ปลูกเอาไว้นานแล้ว แต่ไม่รู้จะขายยังไง

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ต้นไผ่อยู่ติดลำห้วย ออกหน่อทั้งปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมันชุดเล็กที่พึ่งปลูกใหม่ อายุได้ 1 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมันชุดเล็กที่พึ่งปลูกใหม่ อายุได้ 1 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมันชุดเล็กที่พึ่งปลูกใหม่ อายุได้ 1 ปี ข้างบนเป็นสวนสักทอง

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมันชุดเล็กที่พึ่งปลูกใหม่ อายุได้ 1 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมันชุดเล็กที่พึ่งปลูกใหม่ อายุได้ 1 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนปาล์มน้ำมันชุดเล็กที่พึ่งปลูกใหม่ อายุได้ 1 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ไข่นกคุ่ม

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ภาพรวม เป็นสวนของหลายๆ คน รวมกัน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนสักทองอายุ 3 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนสักทองอายุ 3 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนสักทองอายุ 3 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

สวนสักทองอายุ 3 ปี

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ทางเข้าสวน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ทางเข้าสวน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ทางเข้าสวน

สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนสักทอง จ.น่าน

ต้นสักทอง